Κατασκευές

Γραπτή εγγύηση 5 ετών !! Δεν μιλάμε για κάποιο βιομηχανοποιημένο προϊόν made in Germany or Japan αλλά για την δική σας ακίνητη περιουσία. Αν αυτό σας φαίνεται πρωτόγνωρο απλώς τηλεφωνήστε μας. Αν πάλι δεν σας συγκινεί, ή απλώς θέλετε κάτι φτηνό και γρήγορο καλέστε ένα τυχαίο συνεργείο.

Εμείς θα σας συντάξουμε πραγματικά αναλυτική συγγραφή υποχρεώσεων πριν την υπογραφή εργολαβικών συμφωνητικών και την έναρξη του έργου. Και τέλος θα δεσμευτούμε για τους χρόνους παράδοσης του έργου με υψηλές ρήτρες.

Εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό report των εργασιών από τα ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών μέχρι τις ποσότητες των υλικών που τοποθετήθηκαν συνοδευόμενα από τα δελτία αποστολής, τα τιμολόγια, φωτογραφική τεκμηρίωση κλπ. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη έλεγχο του έργου σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να βρίσκεστε.

 

Το 2002 το γραφείο είχε αποκτήσει ήδη αρκετή εμπειρία στην επίβλεψη ιδιωτικών και δημοσίων έργων και έτσι δημιούργησε μία μικρή ομάδα έμπειρων μηχανικών που σε στενή συνεργασία με ποιοτικά συνεργεία κατασκευών και αξιόλογους υπεργολάβους κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα να αποκτήσει από απλά εύσημα έως διθυραμβικά σχόλια από τους ικανοποιημένους πελάτες της στον τομέα των κατασκευών. Όλες οι διευθύνσεις των έργων και τα τηλέφωνα των πελατών, που τους κατασκευάσαμε ή επισκευάσαμε κτίρια στην Ελλάδα, (από την Ελλάδα έως την Ελβετία, την Αυστραλία & το Αμπού Ντάμπι) είναι στην διάθεση σας.

Σήμερα έχουμε την τεχνογνωσία και την υποδομή να αναλαμβάνουμε και να ολοκληρώνουμε σύνθετες μεταλλικές ή σύμμικτες κατασκευές σε βιομηχανικά κτίρια έως επισκευές σε φέροντες οργανισμούς από οπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλλικά ή/και πολυκαρβονικά υλικά.

Επίσης σημαντικό κομμάτι στις δραστηριότητες μας έχει η επισκευή βλαβών σε κατασκευές από την ανιούσα υγρασία χωρίς την κατασκευή εξωτερικών ορυγμάτων- εκσκαφών κλπ αλλά και στην επισκευή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος.

Θα καταφέρουμε να σας βρούμε οριστική λύση με πενταετή εγγύηση όταν έχουν αποτύχει όλες οι άλλες προσπάθειες.

Όταν χτίζουμε, ότι και να χτίζουμε, το μυαλό μας είναι στην μεταξύ μας σχέση που χτίζουμε.