Η εταιρεία συστάθηκε το 1991 και έκτοτε ασχολείται με την μελέτη τεχνικών έργων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Στις μελέτες του δημοσίου που έχουν ολοκληρωθεί και κατασκευαστεί ανήκουν 

- έργα υποδομής όπως: οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες, λιμενικά, βιολογικοί καθαρισμοί, Χ.Υ.Τ.Α.

- και κτιριακά όπως: νοσοκομεία, μουσεία, διοικητικά κλπ

Στις μελέτες του ιδιωτικού τομέα ανήκουν κτίρια γραφείων και κατοικιών βιομηχανικά-βιοτεχνικά κτίρια κλπ

 

Το 2000 δημιουργήθηκε τμήμα με αντικείμενο τις πραγματογνωμοσύνες και εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας. Επίσης παρείχε υπηρεσίες τεχνικού και συντονιστή ασφαλείας. Παράλληλα λειτούργησε τμήμα με αντικείμενο τις ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κάθε είδους κτίρια (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, δημόσιων κτιρίων κλπ) και τις μελέτες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης αυτών.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων

Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών, Γεωθερμία, Σ.Η.Θ. κλπ

• Εξωτερικές θερμοπροσόψεις

Υπεύθυνος τμήματος: Χατζηκομνηνός Δήμος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (ΑΜ ΤΕΕ: 42992)

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

• Βιοκλιματικές κατοικίες

• Φυτεμένα δώματα- πράσινες στέγες

• Αλλαγές χρήσης- εσωτερικές διαρρυθμίσεις καταστημάτων

• Αρχιτεκτονική κήπου

Υπεύθυνη τμήματος : Πήττα Παναγιώτα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (ΑΜ ΤΕΕ: 31716)

 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Επισκευές διατηρητέων κτιρίων

Ενισχύσεις κτιρίων με υλικά όπως (carbon fiber class fiber κλπ)

• Νέα κτίρια από λιθοδομή

Μεταλλικά- σύμμεικτα επαγγελματικά κτίρια

Βιομηχανικά κτίρια

Υπεύθυνος τμήματος: Δημόπουλος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (ΑΜ ΤΕΕ: 63444)

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

• Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας - Συντονιστής ασφάλειας

• Εκτίμηση ακίνητης περιουσίας. Συμβουλές RealEstate. (σε συνεργασία με αναγνωρισμένους διεθνείς οίκους εκτιμητών)

• Πραγματογνωμοσύνες ακινήτων Μέλη της εταιρείας ανήκουν στις λίστες ορκωτών πραγματογνωμόνων της Εισαγγελίας Αθηνών και Πειραιώς, των Πρωτοδικείων και Εφετείων Αθηνών και Πειραιώς καθώς και στις λίστες πραγματογνωμόνων του Τ.Ε.Ε.

Υπεύθυνος τμήματος: Δημόπουλος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (ΑΜ ΤΕΕ: 63444) 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες Κλιματισμού

• Μελέτες Πυρασφάλειας

• Ειδικές μελέτες φωτισμού

• Ειδικές μελέτες ήχου

Όλες οι παραπάνω μελέτες αφορούν σε ειδικούς χώρους όπως (κινηματογράφοι, θέατρα, μουσεία, κλπ)

Υπεύθυνος τμήματος: Γεωργακόπουλος Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχ. Πατρών (ΑΜ ΤΕΕ: 44915)

Εταιρεία