Η νομιμοποίηση ή ορθότερα η τακτοποίηση αυθαιρέτων, όπως προβλέπεται στο νόμο 4178/2013, δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να τακτοποιήσει τυχόν αυθαιρεσίες του ακινήτου του (όταν αυτό έχει χτιστεί με οικοδομική άδεια) αλλά και κατασκευές στο σύνολό τους (όταν δεν έχει εκδοθεί για αυτές οικοδομική άδεια).

 

  

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν κατασκευές τόσο εντός όσο και εκτός σχεδίου.

 

Μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-8846433 ή να συμπληρώσετε τη φόρμα Τακτοποίηση ώστε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το αν έχετε κάποια αυθαιρεσία στο ακίνητο σας και να υπολογίσουμε δωρεάν το πρόστιμό σας.

   

Προθεσμία υπαγωγής 8/10/2016

  

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

 

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τις 21.09.2011 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού,  με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

 

Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες-ιδιοκτήτες που έχουν οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς τη συμφωνία της ιδιοκτησίας τους με τη νόμιμη οικοδομική άδεια να ελέγξουν το ακίνητό τους,  αφενός για να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων σε μια μελλοντική μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος και αφετέρου διότι το χρονικό περιθώριο ένταξης στη ρύθμιση είναι περιορισμένο.

 

 

 

  • Όφελος ένταξης στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα 

Με την ένταξη στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος,  ενώ αναστέλλεται για τριάντα (30)  χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων.

 

 

 

  • Διαδικασία ένταξης στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα 

Αφού επικοινωνήσετε μαζί μας, εκτιμάμε κατά πόσον το ακίνητό σας χρήζει τακτοποίησης και υπολογίζουμε το μέγεθος του προστίμου σας κατα προσεγγιση. Στη συνέχεια, κάνουμε αυτοψία στο ακίνητο, αφού πρώτα γίνει συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από το αρχείο της πολεοδομίας, ώστε να υπολογιστεί το πρόστιμό σας με ακρίβεια.

 

Στη συνέχεια προχωράμε στην υποβολή της αίτησής σας στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ και στη σύνταξη των απαραίτητων σχεδίων.

 

 

 

  • Πώς καθορίζεται το ύψος του ενιαίου ειδικού προστίμου; 

Το ύψος του προστίμου αυθαιρέτων προκύπτει από ένα εύρος παραγόντων που εξασφαλίζουν κατά το δυνατό δίκαιο, αναλογικό και διαβαθμισμένο αποτέλεσμα υπολογισμού, όπως η παλαιότητα, η τιμή ζώνης και η χρήση του ακινήτου. Οι παράγοντες που καθορίζουν το πρόστιμο αυθαιρέτων βρίσκονται στο «Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου», ενώ ορίζονται κατ’ αποκοπή πρόστιμα για ειδικές κατηγορίες αυθαιρεσιών (άρθρο 24, παράγραφος 6).  

 

Επίσης,  σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.

 

 

 

 

 Κατεβάστε εδώ τον Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 209/21-09-2011) για τα αυθαίρετα.

 

 Κατεβάστε εδώ το ερωτηματολόγιο που θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο ΥΠΕΚΑ.

 

 Δείτε εδώ πίνακα με παραδείγματα αυθαιρέτων.

 

 Δείτε εδώ ερωτο-απαντήσεις σχετικές με τα αυθαίρετα ή κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο.

 

 Περιηγηθείτε εδώ στον σχετικό ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ.

Τακτοποίηση- Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων (Ν. 4018/2013)