Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι μία μελέτη που μας δίνει το μέγεθος και το είδος των ενεργειακών αναγκών ενός κτηρίου και πρόκειται στο μέλλον να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την αγορά ακινήτων. 

 

 

 Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210-8846433.
Θα σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες και θα σας δώσουμε την προσφορά μας.

 

 Δείτε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπληρώστε την φόρμα Ενεργειακό Πιστοποιητικό

 

 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 
  • Τι είναι το ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης);  
Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες,  από Α+  έως Η),  ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
 
  • Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ;
Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής: 
Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα: 
- Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου. 
Υφιστάμενα: 
- Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), 
καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου. 
- Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.  
- Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα  «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον». 
 
  • Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις μισθώσεων; 
Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων. 
 
  • Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;  
Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις: 
-  για κτίριο  (ενιαίο ή τμήμα του)  με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ  (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ)   
- για κτίρια με χρήσεις:  βιομηχανίας,  βιοτεχνίας, εργαστηρίου,  αποθήκης,  στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων. 
 
  • Ποιο είναι το κόστος για την έκδοση του ΠΕΑ; 
Για περιπτώσεις κατοικιών:
- Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ) 
- Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 ευρώ/τμ  (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ) 
- Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ) 
 
Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία)
- έως 1000 τμ: 2,5 ευρώ/τμ  (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ) 
- πάνω από 1000τμ: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπα τμ
 
 
 

Ενεργειακή επιθεώρηση - Ενεργειακό πιστοποιητικό